Тракийска крепост Коджабег Демир се намира на едноименното възвишение, на 1.76 км южно по права линия от центъра на село Софийци.

Изградена е на скална тераса със стръмни и високи склонове. Най-достъпна е от югозапад, където скалната тераса се свързва с останалата част от масива. Обекта се издига на 100-250 м над околността. От нея има отлична видимост към долините на реките Върбица и Читак дере в частта, където двете се сливат, както и към останалите страни на света.

Крепостната стена е градена от местни камъни без спойка, които в момента се проследяват под насип, който е с ширина около 3 м и височина около 1 м. Тя загражда пространство с площ 2 дка и формата на трапец с размери 70х41 м. По протежението на разсипаните и стени, на няколко места се забелязва запазен градеж. На около 20 м под северната и североизточната стени, по склоновете се виждат останките от външната крепостна стена, която вероятно е опасвала възвишението от всички страни. От юг и югозапад следи от външната стена липсват. Формата на външното укрепление не може да се определи точно, но е с връх насочен на североизток. На северозапад втора стена не е била нужна, тъй като там има голям и непроходим каменен сипей.

Във вътрешното пространство на укреплението се забелязват следи от постройки. Крепостта, някога стояла на това място, вероятно е била сред най-значимите и най-внушителните в района, съдейки по развалините ѝ и стратегическото местоположение.

Обекта е в землището на село Софийци, но с високопроходима техника е най-достъпен от село Седлари.


Източник:bulgariancastles.com
Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата