Тракийска, късноантична и средновековна крепост Асар се намира на едноименния връх, на 0.68 km източно по права линия от центъра на село Самокитка.

Тя е изградена на върха на самостоятелно, куполообразно възвишение с триъгълна форма и високи и стръмни склонове от всички страни. Той се издига на около 250 m над околността и на 540 m над долината на река Върбица. Достъпът до върха е най- удобен от север, от село Чавка.

Преди средновековието това място е обитавано от траките и тяхната крепост е била много по-голяма от средновековната, която обхваща само скална тераса, в най-южната част на тракийската крепост. Билото е почти плоско, с приблизително триъгълна форма, издължена в южния ъгъл. Целия връх е обграден с крепостна стена изградена от ломени камъни без спойка, която е от времето на траките. Площта на тракийската крепост е 10 дка. Източната стена е дълга приблизително 178 m, като в нейната южна част стената е силно начупена съобразно терена. Югозападната стена е дълга приблизително 205 m, северозападната приблизително 119 m, а североизточната 21 m. Цитаделата на тракийската крепост, както и средновековното укрепление се намират в южния край, върху скалната тераса. Върху него през късната античност или през средновековието е построена малка, но здрава крепост.

Средновековната крепост е малка по размери едва 0.28 дка. Откъм достъпната, северозападна страна се забелязват останките на три стени, двете изградени от ломени камъни без спойка и една стена изградена от ломени, обработени камъни, споени с бял хоросан.

Тракийските стени са дъгообразни и започват от югозапад и завършват на изток. Отвесните скални склонове от останалите страни са създавали естествена защита на най-високото място. Третата крепостна стена е средновековна и права, с широчината 1 m. Местата които са достъпни при скалните склонове от другите страни, също са били зазидани. Във вътрешната част, непосредствено зад крепостната стена е имало постройки. В северната част на средновековното укрепление, се забелязват останките на правоъгълна сграда, която може да се окаже вътрешна кула, пазила входа за крепостта.

Визуален контакт от мястото има със средновековните крепостите при „Коджадаа“ на северозапад и „Асартепе“ над с. Рибино. В източна посока се виждат и скалите на тракийското светилище с трапецовидни ниши. На запад се откроява „Асара“ над село Подкова, а на север кулата над село Кременец. Възможно е да има и визуален контакт с крепостите по поречието на Елбасан дере.


Източник: bulgariancastles.com

Снимки:haiduk-tourist.blogspot.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата