Средновековна крепост Крепостта/Асар се намира на 1 км южно по права линия от центъра на село Златолист. Крепостта е разположена по билото на върха на самостоятелно възвишение със отвесни склонове от север, запад и юг, които са непристъпни. Достъпна е само източната страна. Половината от нея (от юг до средата) е преградена с две успоредни стени на разстояние 2 м една от друга. Стените са дълги 75 м, широки 1.75 м. Северната част на източната стена е дълга 30 м и завършва с квадратна кула. Нейните размери са 5х5 м. Имало е още една кула със същите размери, които кули са флангирали входа на крепостта. Крепостта има форма на неправилен четириъгълник с площ около 12 дка. Стените и кулите са построени с добре обработени от лицевата страна ломени камъни, споени с бял хоросан. Пълнежът е от необработени камъни, баластра и обилен хоросанов разтвор. По повърхността на терена са намерени фрагменти от дебелостенни глинени съдове, хромели, бронзова тока и дръжка от железен нож. По сведения на местните жители в нивите има няколко разрушени гроба, ориентирани в посока изток-запад.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата