Тракийска и средновековна крепост Асара се намира на едноименното възвишение, на 0.7 км северозападно по права линия от центъра на с. Красино и на 0.5 км западно от махала Черен кладенец.

Крепостта е изградена на самостоятелно, издължено в посока изток-запад възвишение, със скалисто било, което се намира между селата Морянци и Красино. Достъпът до върха му е от изток. Приблизително по средата му се вижда вал от необработени камъни, които представляват останки от преградна стена. По степента на запазеност на тази стена, може да се предполага, че тя е останала от тракийско време и не е била възстановяване в по-късен период. Най-високата част на хълма се намира на около 95 м западно от споменатата стена. Тя представлява скалиста изкуствено заравнена тераса, отделена с малка, допълнително оформена седловина. На нея е разположена самата крепост. Крепостната стена е била изградена от частично обработени камъни, като за спойка е бил използван бял хоросан. Следвала е контура на височината и е затваряла пространство с неправилна овална форма. Максималните размери на укреплението са 45х38 м и има площ от 1.3 дка. Понастоящем, стената представлява затревен вал от камъни. Не може със сигурност да се каже откъде е бил входа, но по всяка вероятност е бил от към достъпната югоизточна стена. Вътрешното пространство е застроено. Виждат се скупчвания на камъни, като на едно място формират структура с приблизително квадратна форма.

На югоизточната достъпна стена по всяка вероятност е имало поне две кули, които са охранявали входа и са подсилвали защитата ѝ. Следи от още една кула има и на северозападната стена, от където също е имало известен достъп. От останалите страни склоновете са много стръмни и там кули най- вероятно не са изграждани. На повърхността могат да се видят множество фрагменти от фина битова керамика. Крепостта е контролирала част от долината на река Крумовица, която е представлявала важна пътна артерия в древността.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата