През ІV в., до сегашното с. Маточина, Византийската империя издига мощна крепост – важен опорен пункт, защитаващ подстъпите към Адрианопол и столицата Константинопол. Наричали я Букелон.

През Х в. твърдината е разрушена. Две столетия по-късно върху руините й е построена нова крепост със сложен план от три свързани помежду си секции. Тя е иззидана с ломени камъни, споени с бял хоросан, а четири декоративни пояса от печени тухли украсяват фасадата й. Централната част представлява кула с правоъгълен план. На изток от нея е прилепена полукръгла секция, а на запад втора – тясна, издължена, с многоъгълна форма. Крепостта е имала два високи етажа и обширно подземие. Жилищните помещения се намирали в правоъгълната кула. Имало е и малък християнски параклис. Над входа на укреплението е запазен монограм от вградени в зидарията тухли, състоящ се от кръст и буквите – М, Н, Л и К.

Букелон е най-добре запазената крепост от Късното Средновековие в днешните български земи. През 1968 г. тя е обявена за паметник на културата от национално значение.

Разстояние от Хасково: 123 км.

Достъп: С автомобил до селото и около 1 км. пеша до обекта


Автор: Ирко Петров – археолог
Източник: haskovo-bulgaria.com
Снимки:wikipedia.org
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата