Долмените(от бретонски: дол – маса и мен – камък) са първите представители на монументалната гробнична архитектура по българските земи. Разпространени са основно на територията на област Хасково в планините Странджа, Сакар и Източни Родопи. Те стоят в основата на по-късно създадените уникални тракийски гробници, каквато е и тази при с. Александрово.

Долменът при село Хлябово е най-внушителния в цяла България. Най-ранните материали, откривани при археологическите му проучвания, го датират в ранножелязната епоха (приблизително 1050 – 500 г. пр. Хр).

Вероятно долмените са били издигани за членове на общността с адекватен социален статус. За съжаление, тези личности все още не могат да бъдат изведени от анонимност, въпреки внушителността на съоръженията. Сигурно е обаче, че притежателя на подобно вечно жилище, гарантиращо му безметежно съществуване в отвъдното, е обладавал владетелския институт.

Други внушителни представители на мегалитната култура (от гръцки мегалос – голям и литос – камък) в България са долмените в м. Бялата трева при с. Хлябово, в м. Баямлъка при с. Оряхово и при с. Пелевун, област Хасково.

Разстояние от Хасково: 70 км.

Достъп: Обектът се намира до шосето


Автор: Ирко Петров – археолог
Източник: haskovo-bulgaria.com
Снимки:haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата