Възрожденска къща-музей на Мирчо Паскалев – Паскалевата къща, Ивайловград

275

Паскалевата къща е един от най-ярките образци на традиционна градска бубарска къща от края на XIX в., обявена за архитектурен паметник на културата. Тя е реставрирана и в нея се помещава местният етнографски музей, представящ традиционния бит и поминък в Ивайловградския край през Възраждането.

Къщата има каменна основа, изградена е от кирпич с глина и измазана с вар, като в миналото приземният етаж е изпълнявал стопански функции, а двата етажа над него са били със смесено предназначение: т.нар. къщи са стаи за живеене, а големия бубарски салон – феят е използван за отглеждане на буби и посрещане на гости извън активния сезон.

Характерната за този край възрожденска източнородопска къща принадлежи към родопския тип традиционна балканска архитектура и е оригинална комбинация между традиционна родопска и българска полска къща. Днес селата Горно и Долно Луково, Мандрица, Сив кладенец, Одринци и Белополяне още пазят неповторимата атмосфера и дух на Възраждането, макар че вече са напълно или частично обезлюдени.

Етнографски музей "Паскалевата къща" е архитектурен паметник на културата.


Телефон за връзка: тел: 03661/6026


Източник: takeatour.arci-ngo.org

Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата