Вила “Армира” се намира в кв. Лъджа на 4 км западно от Ивайловград.

През 1964 г. при строеж на язовир, строители случайно попадат на антична сграда. След археологически проучвания се установява, че това е крайградска вила от римската епоха по нашите земи.

Името вила "Армира" идва от реката, на която е построена р. Армира, десен приток на р. Арда.

Датирана е от втората половина І век сл. Хр. и е един от най-ранните вилни комплекси от римската епоха, проучени в България.

Вилата е луксозна, със забележителна планова схема, пищна мраморна украса и оригинални подови мозайки. Това е най-пищно украсеният частен дом (дворец) от римската епоха, разкрит в българските земи. Разположена е в центъра на поземлено владение, основано от богата тракийска аристократична фамилия. Мястото за изграждане е специално избрано. На площ от 3600 кв. м, сред красива градина за разходки, се издига внушителна двуетажна жилищна сграда с панорамна тераса и значителен брой различни помещения, ограждащи под формата на буквата “П” открит басейн в средата. Само на първия етаж помещенията са 22. С течение на времето вилата става тясна за нейните собственици и в началото на III в. е разширена на изток с изграждане на просторна зала за гости - триклиниум, и сервизни помещения към нея. В част от сградата има римска отоплителна система - хипокауст, следи от която се виждат и днес.

През първата половина на II в. към вила „Армира” се създава ателие за художествена обработка на добивания в околностите й бял мрамор, като тук са поканени да работят майстори от град Афродизия в Мала Азия, известен с най-голямата през римската епоха скулптурна школа в света. Благодарение на тях вилата постепенно придобива блясъка и разкоша на истински дворец от Римската империя. Целият първи етаж е облицован със съвършено изработени мраморни плочи и пана. Те покриват стените на коридорите и всички представителни помещения от пода до тавана, както и самия басейн, около който има стенна колонада и красива ограда. По обем, разнообразие и качество на мраморната украса вила „Армира” остава единственият подобен паметник не само в днешните български земи, но и в границите на някогашните римски провинции на Балканите, а стенната й декорация я прави уникален паметник на античната архитектура и изкуство. Подовете на всички помещения и коридори са покрити с високохудожествени мозайки с традиционни за античната живопис мотиви. Особено ценна е мозайката от господарската спалня, в чийто северен край е изваян портрет на собственика от първата половина на II в. с двете му деца - единствените портрети върху мозайка от римската епоха, намерени досега в България. Специален интерес представлява и по-късната мозайка от триклиниума (началото на III в.), с изображение на Медуза Горгона - символ, който се повтаря многократно в декорацията на вилата. Това е най-голямата като количество и разнообразие мозаечна находка в България, надвишаваща по обем всички останали открити мозайки по днешните български земи.

След близо 300 години разцвет, през втората половина на IV в. вила „Армира” е била опожарена и разграбена. Разрушаването й се свързва с голямото опустошение на околностите на Адрианопол през 378 г., когато римската армия под командването на император Валент (364 – 378 г.) е разбита от готите.


Източник: haiduk-tourist.blogspot.com

Снимки: Ахрида-Дестинация Родопи

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата