Фотосафари в Ловно стопанство Студен кладенец

1849
Европейски бизон - Зубър

Ловното стопанство носи името на язовир "Студен кладенец" и е разположено южно от него, върху част от склоновете на Източни Родопи. Площта му е 5577 ха, която включва типичните за региона фауна и видово разнообразие, както и редица застрашени растителни и животински видове.

За любителите на природата ловното стопанство предлага наблюдения и фото лов на световно застрашени видове лешояди, скален и морски орел, както и други дневни и нощни грабливи птици. Стопанството предлага фото сафари на елен лопатар и благороден елен, на европейски бизон - зубър, диви коне тарпани, лисица, вълк и дива свиня.

Върху територията на стопанството, на площ от 774.7 ха е обособен Природен резерват "Вълчи дол", в който може да се насладите на автентична природна среда.


За повече информация и контакти:

 studen-kladenec.org

Тел: 088 927 9801

E-mail : [email protected]

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата