Родопите са 

Води ме
Последно добавени

Защитена местност Душан с. Красино

Забележителност 16

Интересният геоложки строеж в част от общината създава добра предпоставка за формиране на естествени високи отвесни прагове по течението на някои от големите дерета. Такова едно дере е Душан дере. По него има три водопада обявени за защитени обекти. Те са съответно в землищата на селата Падало, Красино и...

Научи повече..

Защитена местност Водопада с. Джанка

Забележителност 15

Интересният геоложки строеж в част от общината създава добра предпоставка за формиране на естествени високи отвесни прагове по течението на някои от големите дерета. Такова едно дере е Душан дере. По него има три водопада обявени за защитени обекти. Те са съответно в землищата на селата Падало, Красино и...

Научи повече..

Тютюневи складове в град Крумовград

Забележителност 16

Тютюневите складове се намират на ул.”Съединение” № 1 и ул.”Д.Благоев” № 2. Построени са през 1939 година. Първоначалната и настояща функция на двете сгради е тютюневи складове. Притежават културно-историческа стойност като представители на типа сгради, свързани с основния поминък на района. Източник: obuch.info Снимки: obuch.info

Научи повече..

Къщи на ул. Съединение, гр. Крумовград

Забележителност 21

Построени са през 30-те години на ХХ век и представляват характерна за града от този период бедна жилищна архитектура. Сградите притежават културно-историческа стойност като елементи на съхранен градоустройствен ансамбъл. На родната къща на Емил Колев Хараламбиев, убит в Отечествената война 1944-1945 година в Унгария, е поставена паметна плоча. Източник: obuch.info Снимки:...

Научи повече..

Укрепено светилище Тапеджур тепе/ Тапеджиюрен с. Джанка

Забележителност 19

На 0.75 km южно по права линия от кметството на село Джанка, на възвишението „Тапеджур тепе“/“Тапеджиюрен“, се намира тракийско укрепено светилище. Светилището е изградено на възвишение с конична форма. Склоновете му са сравнително стръмни, обраснали с ниски дървета и храсти, а от север с иглолистна гора. Достъпът до върха...

Научи повече..

Водопад на р. Душан дере до с. Джанка

Забележителност 15

Интересният геоложки строеж в част от общината създава добра предпоставка за формиране на естествени високи отвесни прагове по течението на някои от големите дерета. Такова едно дере е Душан дере. По него има три водопада обявени за защитени обекти. Те са съответно в землищата на селата Падало, Красино и...

Научи повече..

Скални ниши – село Вранско

Забележителност 22

Скалните ниши се намира на 150 м югозападно от селото. Нишите са 18 на брой, от които 16 са трапецовидни и 2 елипсовидни. Те са издълбани в три реда. Датират от I хил. пр. Хр. В групата има недовършени ниши, позволяващи да се реконструира процесът на създаването им. Първо...

Научи повече..

Паметник на Капитан Петко войвода град Крумовград

Забележителност 34

Паметникът е издигнат в памет на легендарния войвода капитан Петко войвода. Височината на фигурата, без постамента, е 4,5 м в цял ръст, изработен е от бял камък. Скулптор на паметника е Петър Иванов Димитров от гр. София. Открит е на 03.10.1975 година. Източник и снимка: jti-rhodope.eu

Научи повече..

Крепост и светилище Казаните в.Радимар

Забележителност 39

Крепост и светилище Казанлъ (Радимар), се намират до с. Дойранци Представлява култов обект, скално светилище, крепост от ранна желязна епоха, късна желязна епоха. Обектът заема най-западната част на билото на върха с площ 0,5 декара. В източната част която е с повече равни пространства се намират останките от тракийска...

Научи повече..

Скални ниши с. Дойранци

Забележителност 22

Скални ниши до с. Дойранци от късна бронзова епоха. Източник:bulgariansanctuaries.com Снимки:bulgariansanctuaries.com

Научи повече..

Светилище Адата с. Паспал

Забележителност 23

Светилището се намира в м. Адата , с. Паспал, община Ардино. Разположено е в най-високата част на изявен връх (хълм), на площ 1,5 декара. На ръба на билото са изградени две успоредни стени откъм североизточните и югозападните склонове. Открито е каменно струпване от късната бронзова епоха, под което са...

Научи повече..

Светилище Ветреник с. Припек

Забележителност 20

Светилището се намира на връх Ветреник, с. Припек. Датирано е от ранна желязна епоха, късна желязна епоха. Керамика в средна концентрация е открита в иманярските изкопи на билото. В наши дни обекта е напълно обезличен. Площ: 1 декар Източник:bulgariansanctuaries.com Снимки:bulgariansanctuaries.com

Научи повече..

Тракийска крепост и светилище Баллъ кая с. Мишевско

Забележителност 24

Тракийска крепост и светилище Баллъ кая се намира на 1.33 км югоизточно по права линия от центъра на село Мишевско. Изградена е на самостоятелно възвишение, с недостъпни отвесни, скални склонове от юг и север и стръмни от останалите страни. Достъпът до нея е бил от запад, където е била...

Научи повече..

Крепост Маласар с. Воденичарско

Забележителност 23

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Маласар/Молла асар (Крепостта на съкровищата) се намира на 2.09 км югозападно по права линия от центъра на село Воденичарско. По-лесно е да се стигне до нея от пътя за с. Воденичарско. Има отбивка, водеща до закрита вече перлитова кариера. От кариерата черен път се...

Научи повече..

Светилище Шан кая с. Дойранци

Забележителност 37

Светилище Шан кая се намира до с. Дойранци. Представлява култов обект, светилище, селище от ранна желязна епоха, късна желязна епоха. Обекта се локализира при малка група скали ограждащи равна площадка с площ приблизително 0,5 декара. В празните пространства между скалите има изградени стени със суха зидария. Обекта се намира...

Научи повече..
Зареждаме... Още
Партньори и приятели