Язовир Доспат

Разположен на 1200 м надморска височина на територията на Западни Родопи, язовир Доспат е сред най-високо разположените язовири в България. Водосборната му област е 449 220 000 m3. Дължината на езерото е 18 км, средната широчина – 3 км, а средната дълбочина – 40 м.

Водите на язовир Доспат се използват за добив на електрическа енергия, промишлено рибовъдство, спортен риболов и воден туризъм. Наред със стопанското си значение, той е и изключително подходяща база за развитие на спортен риболов и свързаните с него форми на туризъм.

По крайбрежието му са изградени редица частни и ведомствени бази за отдих. Край язовир Доспат можете да лагерувате на палатка и да си подарите вълнуващи приключения, с цялата магия на туристически регион Западни Родопи.

Източник: zapadnirodopi.com

Сподели!