Слонът

Скалният феномен „Слонът“ се намира на брега на Широколъшка река, на около 4 км от град Девин и в близост до кв. Настан, по пътя за гр. Смолян.

Разположен е в Широколъшката разломна зона, която има водеща роля в образуването на Триградксия карст и Триградския пещерен район, който е втори по големина в Родопите. В близост се намират най-големите карстови извори в района – при кв. Настан и с. Беден, излизащи на повърхността на границата между окарстените мрамори и неокарстяващите се протерозойски скали под тях. Край реката природата е изваяла причудлива скална фигура, която удивително прилича на слон – удълженото тяло на скалата завършва с хобот, и сякаш се усмихва на туристите, спрели да го погледат.

През 2013 г. по европейски проект на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин и Доспат” край това интересно скално образувание е изграден кът за риболов, отдих и наблюдение.

Мястото включва паркинг и беседка с камина. На паркинга са поставени кошчета, в които посетителите да събират своите отпадъци и да не замърсяват природата.

За улеснение на достъпа до реката за туристите и запалените рибари пък са изградени стълбички от природни материали.

Край реката е оформена алея и са поставени пейки за риболовците.

Източник: zapadnirodopi.com

Сподели!