Рождество Христово

За Рождество Христово съществуват следните предания и легенди:

Според Евангелието, римският император Август заповядал да се извърши преброяване на населението в Римската империя. Заповедта била всеки човек да се запише в селището, което  е родното му място. Времето съвпадало с края на бременността на Дева Мария. Тръгнали били с Йосиф за Йерусалим, но там вече било препълнено с народ, затова отишли в близкото градче Витлеем, което било роден град на Давидовия род. Но и там нямало места, затова се подслонили в пещера извън градчето. Пастири прибирали там стадата си. Мария родила сина си, повила го и го положила в яслите, където били привързани осел и вол. Със своето дишане те стопляли „божествения Младенец“.

Пътуване към Витлеем. Мозайка от XIV в. от XIV в. в Църквата „Иисус Христос Спасител в Хора“, Истанбул.

Една народна легенда разказва, че за яслата били привързани „катърица“ и крава. Когато Богородица родила Иисуса, скрила го в яслите, в сламата, за да се стопли. Кравата завивала с муцуната си новороденото, а катърицата го отвивала. Като видяла какво правят двете животни, Богородица прокълнала катърицата никога да не види рожба, а кравата благословила да се тели всяка година и да дава мляко на хората. От тогава, казват, останал обичаят на Бъдни вечер да се постила слама, върху която да се нарежда празничната трапеза.

Тайната на Рождеството

Според Евангелието, когато се родил Христос, в небето пламнала необикновена светлина, явил се ангел на пастирите и им казал, че в света е дошъл Спасите. Пастирите били първите хора, които се поклонили на Божия син и забързали за Витлеем да разкажат за видяното чудо. От изток пристигнали мъдреци в Йерусалим да питат къде е новороденият юдейски цар, за да му се поклонят. Защото, още щом се появила необикновената звезда на небето, разбрали, че се е сбъднало пророчеството на пророк Данаил. Мъдреците били повикани от цар Ирод, който им поръчал да намерят младенеца и да му съобщят къде се намира, за да му се поклони и той. Следвайки необикновената звезда, те стигнали до пещерата, поклониле се на Христа, но насън получили Божа повеля да не се връщат по пътя, по който са дошли. Йосиф също видял насън ангел, който му казал: „Стани, вземи Младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там докле ти кажа! Защото Ирод ще търси Младенеца, за да го погуби.“ Йосиф изпълнил повелята на ангела, завел новородения Иисус и Мария в Египет и живели там до смъртта на цар Ирод. А той, уплашен, че новородения цар ще заеме мястото му, заповядал да се избият всички момчета под двегодишна възраст надолу. Няколко хиляди дечица били избити, народът потънал в дълбока скръб. Църквата отбелязва този скръген факт на 29 декември.

Даровете на влъхвите

 


Източник: Огнянова Е., „Традиции и празници в България“, из. „Архимед-ПП“, София,2003 г
Снимки: pravoslavieto.com

Сподели!