Резерват „Шабаница“ опазва дървета на възраст над 250 години

снимка: jti-rhodope.eu

​Резерват „Шабаница“ или известен още като „Старата гора“ (Шабаница в превод означава Стара гора), се намира в непосредствена близост до границата ни с република Гърция, на около 40 километра от Триград.

Територията на резервата е разположена по склоновете на река Чаирска. Надморската му височина варира между 1659 и 1883 метра, а площта му е 22,8 хектара.

Територията на резервата е защитена от 1986 година. Тук се опазва вековна буково-смърчова гора, като възрастта на някои екземпляри надхвърля 250 години, а височината им – 35 метра. До 2007 година резерватът има и буферна зона, която е прекатегоризирана в защитена местност „Старата гора“.

В територията, обхващата резервата се срещат 76 вида растения, 6 от които защитени. Сред защитените видове са широколистна гъжба, родопско крайснежно звънче, мизийска камбанка, рехавоцветна камбанка, балканска паламида и махнатият девисил. Това са все растения, които се срещат само на Балканския полуостров.

Особен интерес за посетителите на резервата представлява родопското крайснежно звънче. То е тревисто растение, достигащо височина 20 сантиметра и цъфтящо през май-юли.

Животинският свят тук е представен от 42 вида бозайници и 56 вида птици. По-интересни представители на птиците, обитаващи резервата са големият ястреб, гривякът, лещарката и горската чучулига. Поради факта, че 11 от срещаните в резервата птици са включени в директивата за опазване на местообитанията на дивите птици на Европейския съюз, Шабаница попада и в защитената зона Триград – Мурсалица, която е част от НАТУРА 2000.

Желаещите да се докоснат до вековните гори, скрити в резервата имат възможността да го направят по два маршрута. Единият, малко по-дълъг, около 15 километра и по-трудно проходим, минава през живописната местност Чаирски езера.

Другият маршрут, отново с доста препятствия, минава край село Кестен, където ще видите плантации за култивиране на мурсалски чай.

Автор: Селвина Топалска
Източник: rodopchani.bg

Сподели!