Посрещаме Деня на Европа в Пловдив с изложба, посветена на птиците на река Марица и величествените лешояди

98560174


На 9 май – Денят на Европа, от 10.30 часа, Българското дружество за защита на птиците  (БДЗП) с подкрепата на Обшинска фондация “Пловдив 2019”, организира експозиция на Площад Централен в Пловдив, посветена на едни от най-редките птици в света – лешоядите, както и на река Марица и остров Адата, които са дом на огромно разнообразие от птици и своеобразна връзка на града с природата.

С красиви снимки и интересни факти БДЗП ще представи египетския, черния и белоглавия лешояд в една по-различна светлина, от тази в която повечето хора ги виждат. Непопулярни сред съвременното общество, тези величествени и древни птици с хилядолетия са били смятани за свещени. Екологичната роля, която лешоядите изпълняват, предоставя незаменима услуга за останалия жив свят – те са санитарите на природата, които спират разпространението на заразни болести по животните и хората. По този начин, противно на всеобщото мнение, те са своеобразни носители на живота, а не на смъртта. Интересен и малко известен факт за египетския лешояд е, че едва в началото на миналия век е гнездил и по тепетата в Пловдив.

Друга тема на изложбата са птиците на река Марица и остров Адата. Посетителите могат да се запознаят с едни от най-често срещаните и най-емблематичните за реката видове, каквито са горската ушата сова, малкият корморан, сивата чапла, зимното бърне и др. Река Марица е важен акцент в програмата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019. Идеята, заложена в програмата, е превръщането на речните зони в градски оазис: атрактивен пример за създаване на изкуство от рециклирани и еко материали, вдъхновяващи технологични иновации, устойчив дизайн, архитектурни стратегии, място за алтернативен туризъм, образователни и социални инструменти за подобряването на връзката между природата и града. Остров Адата също е част от програмата на бъдещата Европейска столица на културата, която акцентира върху възможността емблематични за града пространства да се превърнат в част от активния градски живот.

Експозицията ще бъде изложена на Площад Централен до началото на месец юни.

Събитието се организира от БДЗП с подкрепата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и Община Пловдив.

Изложбата се осъществява в рамките на:

Проект  „Помощ за египетския лешояд” LIFE10 NAT/BG/000152, финансиран от програмата LIFE на Европейската комисия и Фондация „А. Г. Левентис” www.LifeNeophron.eu

Проект  „Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите“ LIFE14 NAT/NL/000901, финансиран от програмата LIFE на Европейската комисия.

Проект„Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), финансиран от програмата LIFE на Европейската комисия www.LandforLife.org

Сподели!