Осъвременяват „Археологическата карта на България“ с нови данни за старините в Кърджалийско

nahodki

4-членен екип от археолози актуализира  данни за археологически обекти в област Кърджали. Работата на терен в общините Момчилград, Кирково, Джебел бе ръководена от гл. ас.д-р Иво Чолаков от Националния археологически институт с музей при БАН.

Данните за археологическите забележителности не са актуализирани от 1990 г. Сега те  се осъвременяват по-прецизно с прилагането на географските информационни системи , които през последните години  все по-активно се използват за целите на археологията и  спомагат за  по-доброто управление и опазване на културното наследство.

Новият програмен продукт „Археологическа карта на България”  се администрира от Националния археологически институт, каза д-р  Иво Чолаков. Предимствата са  осъществяване на връзка чрез Интернет, облекчен достъп до базата данни на всеки ползвател , много по-точно локализиране на местоположението и границите на археологическите обекти, увеличена възможност за въвеждане на информация за съоръжения и находки, включително  илюстрации. Осигурена е  и  надеждна защита на информацията . За получаване на права на достъп е необходима  регистрация и одобрение от администратора.

Източник: novjivot.info

Сподели!