Момчилова крепост – митовете оживяват

Момчилова-крепост

Момчиловата крепост се намира край село Градът, разположено на 17 км източно от град Смолян и на 110 км южно от Пловдив.

Укреплението е построено през късната античност (вероятно VІ в.) като част от системата крепости против варварските нашествия от север. Като такава тя има пряк визуален контакт с крепостите в местността Турлук над Смолян и Кечикая над Рудозем. Била е опожарена при някое от славянските нахлувания. През Средновековието (ХІ-ХІV в.) крепостта е издигната наново.

Знае се, че стена е обграждала върха откъм запад, север и изток. Общата й дължина е 160 м, силно начупена е и следва извивките на терена. Най-висока е западната й част, а източната е силно разрушена и проследяването й става само в основи. В северната част на крепостта, при входа, е открита кула – порта.

През 2007 г. и 2012 г. са реализирани два проекта за реставрация и социализация на крепостта. Разкрити са 75 м от северната крепостна стена, източно и западно от входа, също и част от вътрешното пространство.

На самия връх, на надморска височина 1215 метра е открито тракийско скално светилище. Там се очертава малка скална площадка с четири отвора в скалата. По скалата не се виждат каменни всичания (като например олтари, басейнчета, улеи и т.н.), които да са вследствие

Момчилова-крепост

човешка дейност. В редицата скални отвори, гледащи на север, е разчистена дълбока 5 м скална ниша. След откриването и почистването й се очерта отвора й с неправилна форма, допълнително оформен от източната част. Вътре нишата е запълнена с черна пръст, в която се намират керамични фрагменти.

Най-ранните керамични фрагменти от крепостта могат да се отнесат към късния енеолит (края на V хил.пр.Хр.) – това е началната дата на функциониране на тракийското скално светилище. То е ползвано активно до ІІІ-ІV в. В източната част на светилището са разкрити основите на средновековен параклис, функционирал през ХІІІ-ХІV в. За съжаление, е силно разрушен. Запазена е южната част от апсидата с дълбочина 1 м. Параклисът е бил измазан и отвън, и отвътре. Външната мазилка е по-груба и едра, вътрешната е примесена с парченца счукана тухла и е доста фина. Таванът е бил оформен като свод. Подът е бил дървен – в оформен в скалата жлеб при разкопките са открити няколко железни гвоздея, които показват, че в скалата е била монтирана греда, върху която са се наковавали дъски за под.

Интересното в случая е включването в рамките на параклиса на дълбока скална ниша. Тя може би е служила за склад за някакви течности и храни, или дори за скривалище на църковна утвар и хора в случай на опасност. С цел безопасност за туристите сега тя е покрита със

Момчилова-крепост

закалено ламинирано триплексно стъкло.

От лятото на 2014 г. посетителите на Момчиловата крепост могат да наблюдават аудио-визуален спектакъл, представян в естествена среда и използващ за екран обграждащите крепостта скали. Изпълнява се в тъмната част на денонощието. Включва прожекция на 30-минутен филм, посветен на Момчил юнак. За екран се ползва естествен скален откос в подножието на върха. За зрителите са изградени пейки за сядане с капацитет 50 места. Има възможност за наблюдение и от правостоящи лица. Прожекцията на филма е съчетана със специални димни и светлинни ефекти, сред които са светлинна заливка на скалите наоколо и 4 киловатов прожектор, чийто мощен лъч прорязва небето над крепостта.

Други атракции, с които могат да се забавляват посетителите на Момчилова крепост, са Ковашка преса и Грънчарско колело – като всеки може да усети сам спецификата на ковашката дейност, като изкове на място собственоръчно сувенир от крепостта.

Специален фото декор дава възможност на всички желаещи да отнесат като спомен от Момчилова крепост своя снимка, на фона на декори, пресъздаващи специфична среда от Момчиловото време.

Пътят от с. Градът до информационния център и от центъра по пешеходният обход до крепостта е осветен.

Източник: novjivot.info

Сподели!