Маршрути за запалени туристи: Тръгваме по старите мостове

Дяволският мост
Дяволският мост

„Старите мостове в Източните Родопи са ценно архитектурно наследство. Тяхната основна задача е да осигуряват преминаването над реките, усложнена от трудността на терена. Стръмните брегове на река Арда и притоците й – Върбица, Крумовица, Бяла река, Кесебир, са принудили строителите да приспособят пътя със стотици метри, дори километри, за да се избере най–подходящото място за мост”, пише през 1978 г. Иван Балкански в книгата си „Стари мостове в Кърджалийски окръг”.

Според Балкански „Често тези мостове се наричат „римски”, така както всички старини се смятат за построени от римляните. Но мостовете в Източните Родопи по всяка вероятност са от Средновековието, когато пътят за Гюмюрджина и Беломорието е минавал покрай /или през/ река Арда и притоците й.”

Емблемата „Дяволският мост“

Една от емблемите на Източните Родопи е Дяволският мост над река Арда (на снимката горе). Той се намира близо до село Дядовци на 6 км северно от град Ардино. Мостът е включен и в герба на общината. Съоръжението е разположено на 420 метра надморска височина, оградено от двете страни от стръмни склонове, достигащи до 800 метра надморска височина. Дължината на моста е 66 метра, широчината — 3,4 м, той е трисводест, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полукръгли сводчета за оттичане на водата. Височината на централния свод е 11,50-12 метра, а по ръба е запазен каменен парапет.

Мостът е построен в началото на 16 век по заповед и желание на султан Селим I като част от път, свързващ Горнотракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. На мястото на днешния мост някога е имало римски мост, свързващ района на Пловдив, Асеновград, Тополовски проход, Дяволски мост, Даладжа, Алада, Устра, Маказа, Беломорието.

Мостът следва средновековната архитектурна традиция. Срещу течението са дозирани вълноломи. Обявен е за защитен обект през 1979 г.

Мостът при село Ненково

 

Мостът при с. Ненково
Мостът при с. Ненково

Покрай река Арда пътища съединявали Филипопол и Одрин. Има много запазени римски мостове. Един от тях е красивият мост до село Ненково, който е изграден на река Боровица, един от големите притоци на Арда.

Намира се  до село Ненково на 22 км от Кърджали. Изглежда магнетичен, откъснат от времето и забравен. Също както село Ненково, малко село от 20-на къщи. Върви се по тесни калдъръмени улички (много по-тесни от тези в Златоград).
Мостът до Ненково следва архитектурната особеност на времето си. Прави впечатление с внушителните си размери. Той е асиметричен с пет свода с различна големина. Пътното платно е дълго 58 метра. Част от моста е разрушена от буйните води на реката. В единия край е дострояван, но след повторно разрушаване вече е неизползваем.

Стари мостове в Кирковско

През територията на община Кирково е преминавал важен път, свързващ вътрешността на страната с Беломорска Тракия през днешния проход Маказа. Пресеченият планински терен и поройните дерета и реки са принудили строителите да изградят редица мостове за тяхното преминаване.

Мостовете в Шумнатица

 

Живописното село Шумнатица е известно с каменните си мостове, градени преди около 400 г. Първият е до мегдана, а срещу него, до чешмата, е старата воденица, която и днес мели брашно. На разстояние от 1,5 км по поречието на реката има още три моста. Платната на два от тях, за съжаление, са бетонирани, с цел минаване на коли.

Мостовете в Кирковско са едносводести и многосводести. Засводяването става в полукръг, като ширината е 4-5 до 8 м. Такива съоръжения има и в селата Долно Къпиново (върху приток на Къпиновска река), Дрангово (на река Пещера), Шумнатица, Лозенградци, Тихомир, Кирково.

До граничното село Тихомир (Терзи юрен) се намират два моста от римско време, дело на местни майстори, владеещи до съвършенство изкуството на каменната зидария.

Мостове в района на Егрек, Крумовградско

В района на село Егрек и населените места в близост до него има няколко каменни моста, които местното население също нарича “римски”. Това са мостове, строени към края ХVІІІ в. или началото на ХІХ в. В Егрек има два моста, единият (в долната махала), от които е трисводест и вече полуразрушен, а вторият (в горната махала), строен от овчар за хаир на хората. Мостът е двусводест с дължина на пътното платно 13.20 м. Строен е от обработени камъни, като сводовете са облицовани с корнизи от по-малки плоски камъни. Спойката е направена от бял хоросан. На стълба на моста е дозиран вълнолом.

Посещението на старите мостове на Егрек може да се комбинира в маршрут с други забележителности от района. В селото има 5 действащи и до днес ползвани от населението воденици. То е рекордьор с тях в Кърджалийския регион, а може би и в цяла България.

Източник: novjivot.info

Сподели!