Завърши разкриването на Акропола на Перперикон и на най-голямата раннохристианска църква в Родопите

Снимка: Николай Овчаров

Приключи археологическия сезон – 2016 г. на Скалния град Перперикон. Той се оказа един от най-успешните в историята на 17-годишните проучвания на обекта. Изцяло бе разкрит Акропола на Перперикон, заедно със Северната порта, съобщи Николай Овчаров. Очерта се пълното градоустройство на града с улици, площади, храмове от езическия и християнския период. Хилядите посетители на Перперикон вече могат да стигнат до всяка точка на Акропола, като по тесните улички излизат на централния форум. В Този си вид градът възниква още през 2 – 3 век, наследявайки древното тракийско светилище. Важен административен и военен център Перперикон остава до 14 век, когато е превзет от османските турци и престава да съществува.
Но най-голямото откритие за 2016 г. бе направено в южния квартал, чието проучване започна през това лято. Става дума за огромна епископска катедрала от втората половина на 5 в. Тя е трикорабна, с притвор и обширен вътрешен двор (атриум). Храмът е бил с красива колонада, мономентална каменна украса и прекрасни керамични подове. Църквата е била център на голяма епископия, която през 5 – 6 век вероятно е обхващала целите Родопи. Със своите внушителни размери от 34 м дължина и 14 м широчина тя се нарежда сред най-големите християнски храмове по българските земи. За сравнение мога да посоча, че е с 10 м по-дълга от Старата митропололия в Несебър. През Средновековието храмът е нееднократно преустроиван, но винаги остава епископска катедрала.
Епископската базилика се е намирала на входа на Перперикон и на пътя, който го е свързвал с централната магистрала в Римската империя via egnaciq, която е свързвала Рим с Константинопол. В Перперикон се е влизало през широка и застлана с каменни плочи улица. От другата страна на улицата открихме ограмна, изсечена в скалите цистерна за вода, чиято предна фасада е оформена с мономентална каменна украса. Там вероятно е имало и чешма, даваща възможноста на влизащите в Перперикон пътници да си отдъхнат.
Проучванията на Перперикон от 2016 г. предполагат, че южният квартал на града е имал изключително богата архитектура. Това налага археологическите проучвания на обекта да продължат със същите темпове и през следващите години, за да бъде разкрито едно от чудесата на древния свят.
Голямото събитие с откриването на базиликата днес бе отбелязано с тържествен водосвет, извършен от Кръстителят на Родопите отец Боян Саръев. На службата присъстваха стотици християни и мюсюлмани, радващисе на новото голямо откритие, направено в Родопите.

Източник: focus-news

Сподели!