Европейски екофестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Европейски екофестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали
Прожекции на екологични филми и практически занятия за реагиране при природни бедствия и аварии от 28 до 30 септември

Европейската комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал” и община Кърджалиорганизират шесто издание на Образователния модул: Прожекции на екологични филми и практически занятия за реагиране при природни бедствия и аварии от 28 до 30 септември в Кърджали. Инициативата е част от 11-то издание на Международния екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.

По време на събитието ще се проведе практическо обучение за подготовка на населението за придобиване на умения за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии. Занятията са предназначени за ученици и преподаватели от училища и детски градини, както и за населението от община Кърджали и региона. Ще бъде разяснено как пребиваващите в административни и образователни институции да реагират при обгазяване, причинено от терористичен акт.

Практическите занятия ще се водят от Димитър Разкалински, началник сектор „УОМП“, община Кърджали и експерти от регионалните структури на Гражданска защита и БЧК.

Ще се проведе и образователна дискусия за надграждане на практическите умения на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии с участието на експерти от БАН, Асоциацията на сухопътните войски на България, сектор „УОМП“ при община Кърджали и др.

По време на събитието ще бъдат прожектирани специализирани продукции с образователна и превантивна цел срещу природни бедствия и аварии на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“.

Учениците от „Фото-клуб” към Общинския детски комплекс ще представят фотоизложба на екологична тематика, посветена на опазване на околната среда, борбата срещу природните бедствия и аварии.

Практическото обучение и прожекциите са с Вход свободен.

 Основна цел на фондация “Европейски екологичен фестивал” е запознаване на обществото с екологичните рискове, пред които сме изправени, както и търсене на решения за тяхното преодоляване с помощта на медиите и на неправителствените организации.

Снимка: Нов Живот

Източник: novjivot.info

Сподели!