Диви коне препускат в Родопите

Стада от истински диви коне препускат в Източните Родопи. Това са тарпаните – наследници на дивите европейски коне, от които произхожда голяма част от съвременните породи. От няколко години те успешно се аклиматизират край Кърджали. В България тарпаните бяха докарани от Холандия и вече близо половината от дивите табуни са от родени у нас кончета.

Откритите при археологически разкопки кости доказват, че дивите коне са живели у нас до ранното Средновековие. Сега се прави опит изчезналият вид да се завърне. Първата група от 12 тарпана пристигна от Холандия преди 5 години и след едногодишна аклиматизация беше пусната на свобода край крумовградското село Сбор. След 2 години бяха докарани още 30 животни. Броят вече се е удвоил, а дивите коне се чувстват прекрасно в Родопите. Местните хора им помагат, а най-голямата беда за тарпаните се оказаха вълците.

Освен дивите коне, в Източните Родопи успешно се аклиматизират европейските бизони – зубрите. На свобода се пускат десетки елени –лопатари, предстои разселването на благородни елени. Целта е да се възстанови равновесието в природата и да се създаде поминък за местните хора.

Източник: novjivot.info

Сподели!