Тракийско скално светилище Орлови скали при гр. Ардино

2836

Тракийското светилище се намира на около 3 км. южно от Ардино. Този паметник на древнотракийската култура е уникален за нашата страна. Поради големия наклон на местността от различните страни височината на скалата не е еднаква. От западната страна тя е най-висока 30 м., от север и юг около 25 м., от изток 10-12 м.

На недостъпно място в скалите са издълбани от човешка ръка повече от 100 скални ниши (по настоящем са 97, другите три са вече разрушени) - некрополи с трапецовидна форма. Размерите на две от тях са:

I - височина - 70 см., ширина в основата 34 см., в горния край - 20 см., а в дълбочина навътре - 34 см.

II - височина - 65 см, ширина в основата - 25 см, ширина горе - 19 см, дълбочина - 30 см.

Най-много ниши 55 на брой се намират на западната страна. Пет-шест от тях са разрушени от атмосферните условия, а може би не са довършени. От южната страна те са 35, от северната 5, от източната, която е достъпна, има 5-6 разрушени.

При подреждането им не е спазена никаква закономерност. Древният каменоделец е използвал всяко удобно гладко място за да направи единични или група отвори в меката вулканична скала. Формата на всички е трапецовидна докато размерите им са твърде различни.

Според професор Георги Михайлов тракийското светилище датира от 1-вото хил. преди новата ера и има култово предназначение. Той твърди, че траките изграждали своите светилища предимно на места, отличаващи се с природни особености, в които виждаъ проява на божествена сила.

Вътрешните страни на много от глинените парчета, намерени около Орловите скали, са обгорени. Този факт е в подкрепа на предположението, че в тези съдове траките наливали горивна течност, запалвали я и поставяли съдовете в специално издълбаните ниши в скалите. Този обред правели при особено тържествени случаи, примерно преди и след завършване на война и др.

Възможно е и нишите да са скални гробници, където траките са поставяли праха на мъртвите в урни.

Местните наричат Орлови скали Кузгун Кая, като кузгун на турски означава гарван, а не орел.

Подобни скални паметници има около Безводно, Три могили, Мезек, Татул.

Светилището е обявено за паметник на културата.


Снимки: Ахрида-Дестинация Родопи
Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата