Тракийската крепост се намира на 2 км североизточно от село Иванци в местността Телевизионна кула.

Крепостта е разположена върху висок скалист връх - Исаклъ тепеси или Исаков връх. От другите три страни склоновете са полегати. Горната повърхност с площ 5 000 кв.м е почти равна в южната половина, а в северната е с наклон. От изток, запад и север личат останки от стена, разрушена на няколко места. Възвишението е с форма на пресечен конус със стръмни, почти отвесни скални склонове от юг. Стената на крепостта следва конфигурацията на скалистия терен. Крепостният зид е изграден направо върху скалния терен, следващ естествения наклон на възвишението. Тракийската крепост е строена през VII - I век пр.н.е., но има хипотези, че вероятно укрепеното селище е съществувало през ранно желязната епоха (Х-ІХв.пр.Хр.). При разкопки е разчистена стената в продължение на 25 м, тя има полукръгла форма, издадена в средата към запад. Зидана от необработени камъни, споени с калов разтвор, дебелината и е около 2 м. В останките на тракийската крепост е намерена мраморна плоча с изображение на Зевс, както и много фрагменти от глинени съдове.

Има предание, че е свещено място, и е имало църква и гроб на знатен свещеник.

От върха на крепостта се открива великолепна гледка към гр. Кърджали и вр. Вейката - най- южната точка на България. Удобна е за посещение, намира се в близост до един от маршрутите за Перперикон. Може да се съчетае с посещение до "Каменната сватба" в с. Зимзелен .До крепостта се стига по асфалтов път.


Източник: Балкански, И., Археологически паметници 1978 г

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата