Тракийска и средновековна крепост Юмрук кая се намира на едноименния връх, на 1.9 км югозападно по права линия от центъра на село Гняздово и на 2,5 км от Язовир "Студен кладенец".

Върхът представлява плоско плато с високи и отвесни стени от юг и запад, много стръмни от изток и север. Достъпно е от север и изток, където е изградена крепостна стена, дълга около 600 м. Крепостната стена опасва платото само от северната и източната страна. От останалите страни се спускат непревземаеми, отвесни скали. Крепостната стена е широка около 2 м. Изградена е от ломен камък без спойка. Обикаля най-уязвимите и достъпни места по ръба на платото. Във вътрешността на крепостта се намират останките от големи градежи, основите, на които са запазени. На най-високото място, в югозападния ъгъл на крепостта, през Първото българско царство е изградена малка крепост, която по всяка вероятност е изпълнявала стражеви и наблюдателни функции. Крепостната стена е била изградена от ломен камък, споен с жълтеникаво-червена глина. Особеното при нея е, че не позволява отмиване от дъжда и пускането на корени в нея на растения. Същата глина и до ден днешен се използва по селата в Източна Сърбия за изграждането на дувари и плевни.

На около 200 м източно от крепостта на малко скално било през Римската епоха е построена сграда, която вероятно е изпълнявала функцията на параклис. В близост до крепостта Юмрук кая е минавал античен път по протежението на река Арда. Надморска височина: 587 м


Снимки:dimdimon.snimka.bg
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата