Интересният геоложки строеж в част от общината създава добра предпоставка за формиране на естествени високи отвесни прагове по течението на някои от големите дерета. Такова едно дере е Душан дере. По него има три водопада обявени за защитени обекти. Те са съответно в землищата на селата Падало, Красино и Джанка и са с височина на пад около 20 метра.

Защитена местност Душан се намира в землището на с. Красино. Заема площ от 0,1 ха.

На територията на защитената местност се намира водопад Душан на р. Душан дере, с височина на пада 20 метра. Целта на обособяване на защитената местност е опазване на водопада, обявен за природна забележителност. За съжаление, всички дерета, на които са регистрираните водопади, от месец август до първите есенни дъждове нямат вода.

Забележка: Водопадите по Душан дере (Дюшдюн дере) по протежение на пътя Крумовград – Хасково, в района на с. Джанка са подходящи за включване в туристически маршрут, но в подходящ сезон.
Източник: opoznai.bg
Снимки: dimdimon.snimka.bg
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата