Гюмюрджински снежник е планински рид в южната част на Източните Родопи, на юг от горното поречие на р. Върбица, на територията на България Област Кърджали и Северна Гърция. Най-високата му точка е връх Орлица 1483 м, разположен на гръцка територия, на около 2,5 км южно от граница. На българска територия най-високият му връх е Вейката 1463,3 м, който е и най-южната точка на България.

Районът е обявен за защитена местност през 2003 г. и заема площ от 1926,4 ха. В нея попадат землищата на селата Горно и Долно Къпиново, Чакаларово, Шумнатица и Кремен от община Кирково. Горно Къпиново е главната изходна точка за входа на защитената територия в местността "Хвойнова поляна", откъдето тръгват седем маркирани екопътеки до Гюмюрджински снежник. На юг достига до държавната ни граница с Гърция, като обхваща района на вр. Вейката 1463 м, най-южната точка на България – част от рида Гюмюрджински снежник.

До защитена местност "Гюмюрджински снежник" се стига по няколко подхода. Единият е през с. Чакаларово, където има маркирани пътеки по пътя на маршрута. В края на селото има маркиран път, по който за около час и половина се стига до бившата гранична застава. От там се върви по пътеката по граничната бразда и след около два часа се стига до върха. Има подход и от Долно Къпиново. Покрай изоставената гранична застава в края на селото има черен път. С високопроходим автомобил след 4 км се стига до хижа "Хвойнова поляна". Има две възможности да се продължи от хижата - на около 200 м от нея започва тесен черен път, който извежда пътеката до билото до самия връх. Другият вариант е да се продължи по пътя под хижата. След 40 мин. леко спускане се тръгва по граничната бразда към билото до върха. Разстоянието от хижата е около два часа и половина.

Природата в района е добре съхранена. Съществуват големи участъци, в които има остатъци от т. нар. Силва магна булгарикум (Великата българска гора), впечатлила много пътешественици в далечното минало. Запазени са първични яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 г. Много от екземплярите надхвърлят 300 дори 400 г, а има и единични дървета, които вероятно са много по-стари.

На територията са установени 62 дървесни и храстови вида. В Червената книга на България са включени 11 растителни вида. Някои от тях са родопски крем (балкански ендемит, единствено находище за Източните Родопи), казашка хвойна, тис, планински явор, бук и др. Фауната е по-слабо проучена. Установени са скален орел, малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък ястреб, мечка и др. Много от отделните защитени природни обекти в община Кирково попадат в територията на Гюмюрджински снежник.

Родопски крем (Lilium rhodopeum) среща се в защитената местност "Гюмюрджински снежник". Растението е от семейство Кремови, което се среща само в Родопите. Родопският крем е определен през 1984 г. като рядко и защитено растение на територията на България.

Артъш - Казашка хвойна (Juniperus sabina) среща се в защитената местност "Гюмюрджински снежник". Храст от семейство Кипарисови. Казашката хвойна е включена в червената книга на България като застрашен вид.


Снимки: www.kirkovo.bg

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата