Разписанията на градския и междуселищния транспорт вече са на сайта на община Кърджали!

Кърджали

Разписанията на градския и междуселищния транспорт вече са достъпни в сайта на Община Кърджали. Предложението до местната администрация бе направено от зам.-председателя на Общинския съвет Кадир Мустафов, след постъпили искания на граждани.
„Благодаря на администрацията за бързата и адекватна реакция в услуга на всички жители на общината“, посочи Кадир Мустафов.
24rodopi.comГРАДСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМАI. Направления на движение на автобусите в градската транспортна мрежа на гр. Кърджали: 1. Направление: 1.1.Пазара – Възрожденци – Пазара № 13 1.2.Пазара – Прилепци – Пазара № 5 1.3.Пазара – Прилепци – Възрожденци – бл. 102 – Стар мост – Пазара№ 113

2.Направление: 2.1. Пазара – Гледка – з-д“Бистрец“ – Пазара № 26 2.2.Пазара – Гледка – Пазара № 6

3.Направление: 3.1. Пазара – ОЦК – Пазара № 3

4.Направление: 4.1. Пазара – Резбарци – Пазара № 20

5. Направление: 5.1.Пазара – Нов мост – Прилепци – Веселчани – ж.п.гара – Прилепци № 14

6. Направление: 6.1. Пазара – Островица – Пазара

7. Направление: 7.1 Пазара – Македонци – Пазара

8. Направление: 8.1 .Възрожденци – Гробищен парк 8.2. Гледка – Гробищен парк

9. Направление: 9.1 Обиколна: Пазара – Нов мост – Възрожденци – Гледка – ж.п.гара – Пазара

II. Маршрути на движение по направленията на автобусите в градската транспортна мрежа на гр. Кърджали:

1. Направление: 1.1. Пазара – Възрожденци – Пазара № 13

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“8-ми март“, бул.“Христо Ботев“, ул.“Райна Княгиня“, бул.“Христо Ботев“, ул.“8-ми март“, бул.“Беломорски“, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

1.2. Пазара – Прилепци – Пазара № 5

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“8-ми март“, бул.“Христо Ботев“, ул.“Захари Зограф“, Прилепци, ул.“Захари Зограф“, бул.“Христо Ботев“, ул.“8-ми март“, бул.“Беломорски“, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

1.3. Пазара – Прилепци – Възрожденци – бл. 102 – Стар мост – Пазара №113

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“8-ми март“, бул.“Христо Ботев“, ул.“Райна Княгиня“, бул.“Христо Ботев“, ул.“8-ми март“, бул.“Беломорски“, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Тракия“, бул.“България“, ул.“Беласица“, пл.“Хаджи Димитър“.

2. Направление: 2.1. Пазара – Гледка – з-д“Бистрец“ – Пазара № 26

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“1-ви май“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“Тина Киркова“, сп.“Формопласт“, сп. Бирена фабрика, сп.“Бистрец“, сп. Бирена фабрика, сп.“Формопласт“, ул.“Тина Киркова“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“1-ви май“, бул.“Беломорски“, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

2.2. Пазара – Гледка – Пазара № 6 пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“1-ви май“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“Тина Киркова“,
ул.“Димитър Маджаров“, ул.“1-ви май“, ул.“Беломорски“, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

3. Направление: 3.1. Пазара – ОЦК – с. Седловина -Пазара № 3

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, сп. ОЦК, с. Седловина, сп. ОЦК, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

4. Направление: 4.1. Пазара – Резбарци – Пазара № 20

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“8-ми март“, Резбарци, ул.“8-ми март“, бул.“Беломорски“, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

5. Направление: 5.1. Пазара – Нов мост – Прилепци – Веселчани – ж.п.гара – Прилепци №14

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, Нов мост, бул.“Христо Ботев“, ул.“8-ми март“, бул.“Беломорски“, бул.“България“, ж.п. гара, сп. ОЦК, сп. Бентонит, сп. ОЦК, ж.п. гара, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

6. Направление: 6.1. Пазара – Островица – Пазара

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“1-ви май“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“Тина Киркова“, ул.“Лилия Карастоянова“, ул.“Вела Пискова“ Горна гледка, с. Островица, Горна гледка, ул.“Вела Пискова“, ул.“Лилия Карастоянова“, ул.“Тина Киркова“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“1-ви май“, ул.“Беломорски“, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

7. Направление:

7.1. Пазара – Македонци – Пазара пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, бул.“България“, бул.“Беломорски“, ул.“1-ви май“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“Тина Киркова“, сп.“Формопласт“, с. Македонци, сп.“Формопласт“, ул.“Тина Киркова“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“1-ви май“, бул.“Беломорски“, бул.“България“,

ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

8. Направление: 8.1. Възрожденци – Гробищен парк ул.“Райна Княгиня, бул.“Христо Ботев“, Нов мост, ул.“Булаир“, ул.“Сан Стефано“, бул.“Беломорски“ ул.“ген.“Владимир Стойчев“, Гробищен парк.

8.2. Гледка – Гробищен парк ул.“Тина Киркова“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“1-ви май“, бул.“Беломорски“, бул.“България“ ул.“Булаир“, ул.“Сан Стефано“, бул.“Беломорски“, ул.“ген.“Владимир Стойчев“, Гробищен парк.

9. Направление: 9.1. Обиколна: Пазара – Нов мост – Възрожденци -Гледка – ж.п.гара – Пазара

пл.“Хаджи Димитър“, ул.“Беласица“, бул.“България“, ул.“Тракия“, ул.“Сан Стефано“, ул.“Булаир“, Нов мост, бул.“Христо Ботев“, ул.“Райна Княгиня“, бул.“Христо Ботев“, ул.“8-ми март“, ул.“1-ви май“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“Тина Киркова“, ул.“Димитър Маджаров“, ул.“1-ви май“, бул.“Беломорски, бул.“България“, ж.п. гара, бул.“България“, ул.“Булаир“, ул.“Републиканска“, пл.“Хаджи Димитър“.

III. Часови разписания за вътрешноградския транспорт на гр. Кърджали:

1. Делнично часово разписание: 1.1. Пазара – Възрожденци – Пазара – № 13 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 6,45; 8,15; 8,45; 9,15; 9,30; 9,45; 10,00; 10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30; 11,45; 12,15; 12,30; 12,45; 13,00; 13,15; 13,30; 15,00; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,40; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,45; 19,30; от кв.“Възрожденци“ бл.ЮО – 7.10; 8,30; 9,10; 9,40; 9,55; 10,10; 10,25; 10,40; 10,55; 11,10; 11,25; 11,40; 11,55; 12,10; 12,40; 12,55; 13,10; 13,25; 13,45; 14,10; 15,25; 15,40; 15,55; 16,10; 16,25; 16,40; 17,05; 17,25; 17.45; 17,55; 18,10; 18,25; 18,40; 19,10; 20,00;

1.2. Пазара – Прилепци – Пазара – № 5 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,00; 12,00; 16,00;
от кв.“Възрожденци“ бл.100-8,25; 12,25; 16,25;

1.3. Пазара – Прилепци – Възрожденци – бл. 102 – Стар мост – Пазара – № 113 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 5,50; 6,20; 6,40; 7,20; 7,40; 11,50; 14,00; 17,10; 18,10; 18,30; от кв.“Възрожденци“ бл.ЮО – 6,05; 6.35; 6,55; 7,35; 7,55; 12,05; 14,15; 17,25; 18,25; 18,45;

1.4. Пазара – Гледка – з-д“Бистрец“ – Пазара – № 26 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 5,50; 6,40; 7,00; 7,30; 7,55; 8,20; 9,00; 9,55; 11,10; 12,10; 13,10; 15,00; 15,45; 16,15; 16,35; 17,50; 19,10; от з-д „Бистрец“ – 6,15; 7,05; 7,25; 7,55; 8,20; 8,45; 9,25; 10,20; 11,35; 12,35; 13,35; 15,25; 16,10; 16,40; 17,00; 18,15; 19,35;

1.5. Пазара – Гледка – Пазара – № 6 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,30; 9,10; 10,40; 11,30; 11,50; 12,50; 14,10; 15,25; 17,10; от кв.“Гледка“ – 8,50; 9,30; 11,00; 11,50; 12,10; 13,10; 14,30; 15,45; 17,30;

1.6. Пазара – ОЦК – с. Седловина – Пазара – № 3 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 7,30; 12,00; 16,30; от с. Седловина – 7,55; 12,25; 16,55;

1.7. Пазара – Резбарци – Пазара – № 20 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 6,15; 6,55; 7,40; 8,20; 12,20; 13,20; 16,20; 17,20; 18,20; 19.30; от Резбарци – 6,35; 7,15; 8,00; 8,40; 12,40; 13,40; 16,40; 17,40; 18,40; 19.50;
1.8. Пазара – Нов мост – Прилепци -Веселчани –
ж.п.гара – Прилепци – № 14 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 6,50; 7,30; от Прилепци – 7,10; 7,50;
1.9. Пазара – Островица от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 5,35; 6,50; 9,30; 12,30; 14,30; 16,50; 18.10; 19.30; от Островица-6,10; 7,30; 10,10; 13,10; 14,55; 17,30; 18,50; 20.10;

1.10. Пазара – Македонци от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 6,05; 7,10; 13,30; 17,30; от Македонци – 6,40; 7,45; 14,05; 18,05; 1.11. Обиколна от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 4,40; 20,00;

2. Съботно часово разписание: 2.1. Пазара – Възрожденци – Пазара – № 13
от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,00; 8,30; 9,00; 9,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12.30; 13,00; 13,30; 14.00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; от кв.“Възрожденци“ бл.100 – 8,25; 8,55; 9,25; 9,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 15,25; 16,25; 17,25; 18,25;

2.2. Пазара – Гледка – з-д“Бистрец“ – Пазара – № 26 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 7,45; 9,15; 11,15; 11,45; 12,45; 15,30; 17,30; от з-д „Бистрен“-8,10; 9,40; 11,40; 12,10; 13,10; 15,55; 17,55;

2.3. Пазара – Гледка – Пазара – № 6 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,45; 9,45; 10,15; 10,45; 12,15; 13,45; 14,15; 16,30; от кв.“Гледка“ – 9,05; 10,05; 10,35; 11,05; 12,35; 14,05; 14,35; 16,55;

2.4. Пазара – Резбарци – Пазара – № 20 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,20; 10,20; 12,20; 14,20; 16,20; 18,20; от Резбарци – 8,40; 10,40; 12,40; 14,40; 16,40; 18,40;

2.5. Пазара – Островица от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 7,00; 13,00; 16,30; от Островица -7,35; 13,35; 17,05;

2.6. Пазара – Македонци от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,15; 13,15, 17,00; от Македонци – 8,50; 13,50; 17,35;

2.7. Възрожденци – Гробищен парк от Възрожденци бл. 100 – 8,00; 9,00;
2.8. Гледка – Гробищен парк от Гледка-7,15; 8,15;

3. Неделно часово разписание: 3.1. Пазара – Възрожденци – Пазара – № 13 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; от кв.“Възрожденци“ бл.ЮО – 8,25; 9,25; 10,25; 11,25; 12,25; 13,25; 14,25; 15,25; 16,25; 17,25; 18,25;

3.2.Пазара – Гледка – з-д“Бистрец“ – Пазара – № 26 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; отз-д „Бистрец“-9,55; 11.55; 13.55; 15,55; 17,55;

3.3.Пазара – Гледка – Пазара – № 6 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; от кв.“Гледка“ – 8,50; 10,50; 12,50; 14,50; 16,50; 18,50;

3.4.Пазара – Резбарци – Пазара – № 20 от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,20; 10,20; 12,20; 14,20; 16,20; 18,20; от Резбарци – 8,40; 10,40; 12,40; 14,40; 16,40; 18,40;

3.5.Пазара – Островица от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,20; 16,20; от Островица – 7,35; 16,55;

3.6.Пазара – Македонци от Пазара пл.“Хаджи Димитър“ – 8,15; 17,00; от Македонци – 8,50; 17,35;
3.7. Възрожденци – Гробищен парк от Възрожденци бл.100 – 8,00; 9,00;
3.8. Гледка – Гробищен парк от Гледка – 7,15; 8,15;

Източник: rodopi24.blogspot.bg

Сподели!